Företaget

System

Tjänster

Kontakt

Logga in

Om oss
Partners

Våra webbsystem

Våra konsulttjänster

Våra nätverk

Känns det svårt att välja system?

Letar ni lösningar för ert Risk Management arbete? Vi erbjuder webbaserade, effektiva system som vunnit flera utvärderingar.

Titta gärna närmare på våra välbeprövade webbtjänster för systematiskt brandskydds-arbete och incidentrapportering. Sent 2014 lanseras även vårt system för riskanalys.

Nära 100 års erfarenhet till er hjälp!

Utöver utbildning och hjälp vid uppstart av
ert nya system kan vi ge tips om effektiva, fungerande rutiner för det fortsatta arbetet.

Vi kan även bistå med kompetens inom risk- och säkerhetsanalys samt hantering av far-
ligt gods. Vi har också stor erfarenhet av att genomföra ledningsspel upp på koncernnivå.

Via våra partners är vi alltid nära er!

Probeos ombud är själv konsulter inom t ex brandskydd och säkerhet. Dagligen hjälper
de hundratals kunder med utbildning och dokumentation samt tjänster som process-kartläggning och kontroller för systematiskt brandskyddsarbete.

Kontakta oss för att hitta en expert nära er!

Cookies
Disclaimer